Zarządzenie nr 3/2009

26.08.2009

Świętochłowice dn. 11.08.2009 r.Zarządzenie nr 3/2009

Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach


w sprawie :ustalenia dnia wolnego od pracy - 17.08.2009 r.

Na podstawie:
art. 130 § 2 Kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin”.

zarządzam co następuje:
§1

Ustalam dzień 17 sierpnia 2009 roku dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym świętem 15 sierpnia w sobotę.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wiadomość z dnia: 26.08.2009
Wiadomość oglądana razy: 1 706
Opublikował: Rafał Jędrzejewski
wydruk z dnia: 27.06.2019 // bip.smod.pl