mapa strony   |   kontakt   |

Zadania i uprawnienia

Zadania Centrum Kultury Śląskiej


Cel, zadania i zakres działania Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
Centrum realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji kulturalnej. Do podstawowych zadań Centrum należy:
  • 1. Rozpoznawanie, pobudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej oraz przygotowanie mieszkańców miasta do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
  • 2. Stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu kulturalnym miasta i regionu.
  • 3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i kultury ludowej.
  • 4. Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
  • 5. Stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju wszystkich dziedzin kultury i sztuki, zapewnienie powszechnego dostępu do niej.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Rafał Jędrzejewski
Dokument z dnia: 09.12.2008
Dokument oglądany razy: 3 451
Opublikował: Rafał Jędrzejewski
Publikacja dnia: 09.12.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl