Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach serdecznie zaprasza Laureatów XXVII Konkursu Piosenki Przedszkolaka na koncert finałowy wraz z rozdaniem nagród, który odbędzie się 1 czerwca, o godzinie 18:00 na scenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach. 

Lista startowa: 

– Amelia Dytrych – Przedszkole miejskie nr 11 – Świętochłowice

– Alicja Gałuszka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

– Maria Pegiou – Przedszkole miejskie nr 82 – Katowice

– Amelia Tomczyk – Studio artystyczne BANDARABANDA – Chorzów

– Sarenki – Przedszkole miejskie nr 8 – Świętochłowice

– Róże św. Elżbiety  Hanna Dziubek, Kinga Nowogórska, Antoni Kostek – Przedszkole niepubliczne zgromadzenia sióstr św. Elżbiety – Ruda Śląska

– Rozśpiewana jedenastka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby występujący wraz z opiekunami kierowali się do namiotu CKŚ ( obok sceny ) na 10-15 minut przed rozpoczęciem występu. Ze względu na to, że laureatów jest siedmioro, a występy są krótkie, bardzo prosimy, o punktualne przybycie.

Przypominamy na nośniku PENDRIVE dla realizatora powinien się znajdować JEDEN OPISANY PLIK. Prosimy, o sprawdzenie nośnika. Pianino elektryczne będzie dostępne.

XXVII KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA – FOTORELACJA

Eliminacje XXVII Konkursu Kolęd i Pastorałek

Wyniki oraz fotorelacja eliminacji XXVII Konkursu Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2022.
Serdecznie gratulujemy warsztatu wszystkim uczestnikom, dzięki Wam nasz konkurs co roku podnosi się o poziom wyżej.
Zapraszamy na koncert finałowy, który odbędzie się 16 stycznia, o godz. 17:30 w kościele św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach. Szczegółowe informacje już wkrótce.

XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2022

XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2022 – powraca w tradycyjnej formie przesłuchań. Już 18 grudnia od godziny 9:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, tym razem na Zgodzie, zapanuje iście świąteczna atmosfera. Konkurs Kolęd i Pastorałek to niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok! Jest to konkurs dla każdego! Soliści, duety, zespoły, muzykujące rodziny, wszystkich zapraszamy do udziału. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie – do 12 lat i powyżej 12 lat. Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia. Na naszej stronie jak i w mediach społecznościowych zostanie opublikowana lista startowa, wg której odbędą się przesłuchania. Każdy może wystartować! Finał konkursu odbędzie się 16 stycznia 2022 r. w Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach około godziny 17:30 ( po wieczornej mszy św.) Karta zgłoszeń jak i regulamin ( kliknij w obrazek 😀)

REGULAMIN
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach oraz Parafia św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach
CEL KONKURSU
• Kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania.
• Propagowanie twórczości nawiązującej do tematyki sakralnej.
• Konfrontacje poziomu artystycznego, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między
uczestnikami.
TERMIN I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ
18 grudnia 2021 r. godz. 9.00 w Centrum Kultury Śląskiej – ul. Krauzego 1 Świętochłowice – Zgoda
Koncert Laureatów z rozdaniem nagród odbędzie się w Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach
W dniu 16.01.2022 – około 17:30 (po wieczornej mszy św.)
WARUNKI ZGŁOSZENIA:
• Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, duety, zespoły muzyczno- wokalne, rodziny muzykujące (co
najmniej 3 osoby) w kategoriach:
• DO 12 LAT,
• POWYŻEJ 12 LAT,
• przygotowanie programu składającego się z dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek ( nie świątecznych
piosenek)
• czas wykonania wynosi maksymalnie 7 minut.
• Jury może poprosić uczestnika, o zaprezentowanie innego utworu jeżeli utwór nie będzie spełniał
wymaganych kryteriów.
• w razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu prezentacji
• na nośniku dla realizatora dźwięku powinien znajdować się jeden opisany plik, folder
• Termin nadsyłania kart zgłoszenia do biura organizacyjnego upływa z dniem 12.12. 2021 r.
Wpisowe w wysokości 20 zł – należy przesłać przelewem do dnia 12 grudnia 2021 r.
PKO BP SA 93 1020 2313 0000 3102 0574 4448 z dopiskiem : „ konkurs kolęd”- imię i nazwisko uczestnika
Jeżeli dane wpłacającego są inne niż dane, które maja być wystawione na fakturze, prosimy, o umieszczenie na karcie
zgłoszeniowej danych do wystawienia faktury,
Uczestnik dokonujący wpłaty w imieniu innego uczestnika, placówki, jednostki itd. jednocześnie oświadcza, że nie
będzie rościł żadnych praw do przekazanej na rzecz Centrum Kultury Śląskiej wpłaty i domagał się jej zwrotu.
JURY/NAGRODY:
• Organizator powołuje Jury składające się z profesjonalistów z dziedziny muzyki, zwracając uwagę na
umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Po dokonaniu oceny Jury przyzna nagrody
• Uczestnicy biorąc udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
• Laureaci konkursu wystąpią podczas Koncertu Laureatów.
• Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
• Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeni(zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych)
• Werdykt Jury będzie ogłoszony najpóźniej dzień po zakończeniu przesłuchań i umieszczony na stronie
Organizatora www.cks.org.pl
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminowych.
• Nie odebrane nagrody / wyróżnienia na koncercie galowym przechodzą do puli w kolejnej edycji festiwalu.
Organizator nie przesyła dyplomów i nagród.
BIURO ORGANIZACYJNE:
Centrum Kultury Śląskiej, 41-605 Świętochłowice, ul. Krauzego 1; 41-603 Świętochłowice tel. 32 345 21 60;
515 182 275, e-mail: konkurs@cks.org.pl ( z dopiskiem “konkurs kolęd”).

III KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH – wyniki

Świętochłowice 21.01.2022 r.

Protokół przyznania nagród

Do tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 30 uczestników ze świętochłowickich, szkół i jednostek.

Jury w składzie:

Magdalena Nowacka – Kolano – Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach  – artysta

Grażyna Wojtak – instruktor rękodzieła Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Adam Majlinger  – grafik, tatuator, artysta

dokonało następującego wyboru:

I miejsce w kategorii 7-12 lat
Bartosz Putlak – „Wulkan”
II miejsce w kategorii 7-12 lat
Magdalena Gawron – „Kolorowe Miasto”
III miejsce w kategorii 7-12 lat
Przemysław Bartocha – „Kosmonauta”
Wyróżnienie
Magdalena Mrozek – „Obraz pani z kwiatami”
I miejsce w kategorii 13 – 15 lat
Natalia Dudek – „Świąteczny portret”
II miejsce w kategorii 13 – 15 lat
Nikola Firla – „Piesek”
III miejsce w kategorii 13 – 15 lat
Lena Rudy – „Bo magia jest w każdym z nas”
I miejsce w kategorii 16-19 lat
Aleksandra Tomala – „Patrząc w przyszłość”
II miejsce w kategorii 16-19 lat
Katarzyna Migdoł – „Oczekiwanie”
III miejsce w kategorii 16-19 lat
Wiktoria Hermann – „Spacer z myślami”

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w Świętochłowicach. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.
Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)
WARUNKI UCZESTNICTWA
W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku od 7 do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria –   7 – 12 lat
kategoria – 12 – 15 lat
kategoria – 16 – 19 lat  

Na przegląd należy nadesłać 1 prace.
Praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach.
PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.)
Minimalny format prac to A3 ( 297 x 420 mm )
Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie.
Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszeń ( KLIKNIJ W PLAKAT ABY WYŚWIETLIĆ 😊)
NOWE TERMINY
Termin nadsyłania prac 10.01.2022 – 14.01.2022 r.
Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.01.2022 r.
Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 28.01.2022 r. Godz. 17:00
Wystawę będzie można oglądać w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ul. Krauzego 1 41-600 Świętochłowice.
Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

XXIII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wernisaż połączony z wręczeniem nagród XXIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej, który odbędzie się 25 listopada, o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Śląskiej ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach, na którym zostaną zaprezentowane prace wszystkich uczestników tegorocznego przeglądu.

Dorota Głodek – „Ważka” , „The little Mouse. Tribute to Don Wood” – malarstwo
Jan Jagoda – „Postacie Kubistyczne” , „W sieci” , „Trzy Gracie” – malarstwo
Teresa Mazurkiewicz – „Marta” , „Podlasie” – malarstwo
Marian Knapik – „Gdzieś na Górnym Śląsku” , „Kaj ściepnąć tyn wągiel” – malarstwo
Jerzy Brandys – „Latający Holender” , „Żar” – malarstwo
Danuta Józefa Nowacka – „Kwiaty jabłoni” , „Marina” – malarstwo
Eugeniusz Januszek – „Leśne dziwy” , „Rodzinne spotkanie” – malarstwo
Andrzej Sodowski – „Martwa natura 1” , „Martwa natura 2” – malarstwo
Aleksander Kaczmarek – „Głębia” , „Gra w kolory” – malarstwo
Jagoda Kowalik – „Zachód słońca” , „Maki” – malarstwo
Anna Ślebioda – „Nad stawem” , „Wieżby” – malarstwo
Beata Kwaśny – „Koń na łące” , „Kobieta” – malarstwo
Grzegorz Kaczmarek – „Zabójcza róża” , „Tuż po imprezie” – malarstwo
Arleta Skurska , „San Siminiano – Toskania” , „Osiedle górnicze” – malarstwo
Ewa Błaszczyk – „Luna” , „Marzenie” – malarstwo „Ślimak” , „Planetarium” – grafika
Stanisław Łakomy – „Zeche Concordia” , „Rioeslfomania” – malarstwo
Antoni Długi – „Eden ” – malarstwo
Sabina Pasoń – „Komunia w koronie” , „Przesyłka z Azji” – malarstwo
Danuta Paprocka – „W ciszy” , „Zapomnienie” – malarstwo
Jacek Szaleniec – „Na straży imperium” – malarstwo
Jan Bachanek – „Senność” , „Zmartwienie” – grafika , „Cielebryta” , „Niebieski byk” – rzeźba
Julia Kowalczyk – „Kocioł” , „Biały kieł” – malarstwo
Maria Pyrcz – „Industriada” , „Taniec” – malarstwo
Maria Michajłów – „Ajska – Kopyto” , „Świętochłowicki kolaż” – malarstwo
Barbara Kozyra – „Królowa” , „Portret Księcia Filipa” – malarstwo
Edward Czech – „Królewska kopalnia” , „Okna w familoku” – malarstwo
Andrzej Piotr Lubowiecki – „ Piosek” , „Droga ku słońcu” – malarstwo
Kornelia Rzepka – „Gołąb” , „Śnieżka” , „Śląski Kopciuszek” – malarstwo
Katarzyna Kulczykowska- Kukiełka – „Jakub na drabinie” , „Ada” – malarstwo

Świętochłowice 22.11.2021 r.
Jury w składzie :
przewodniczący jury – Magdalena Nowacka – Kolano
członek jury – Ewa Galica – Kaszycka
członek jury – Adam Trzebinczyk

dokonało następującego wyboru:

w kategorii malarstwo:

I miejsce – Katarzyna Kulczykowska – Kukiełka – „Ada”, „ Drabina Jakuba”

II miejsce – Marian Knapik – „Kaj ciepać tyn wongiel”, „Gdzieś na Górnym Śląsku”

III miejsce – Jan Jagoda – „ W sieci”

wyróżnienie – Julia Kowalczyk – „Kocioł”

wyróżnienie – Sabina Pasoń – „Komunia w Koronie”

wyróżnienie – Maria Michajłów – „Ajska – Kopyto”, „Świętochłowicki kolaż”

wyróżnienie – Beata Kwaśny – „Kobieta”

wyróżnienie – Antoni Długi – „Eden”

wyróżnienie – Dorota Głodek – „The litle Mouse.Tribute to done wood”

w kategorii grafika: ze względu na małą ilość zgłoszeń nie przyznano miejsc

wyróżnienie – Ewa Błaszczyk – „Ślimak”, „Planetarium Śląskie”

w kategorii rzeźba: ze względu na małą ilość zgłoszeń nie przyznano miejsc

wyróżnienie – Jan Bachanek – „Cielebryta” , „Niebieski Byk”

( Zgodnie z regulaminem zostały oceniane po 2 prace z każdej z kategorii, o wyborze ocenianych prac decydowało jury konkursu)

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 25 listopada, o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Prace będzie można oglądać do 8 grudnia 2021r.

Świętochłowicki Dzień Dziecka i Koncert Laureatów XXV Konkursu Piosenki Przedszkolaka

12 czerwca na „Skałce” odbył się Świętochłowicki Dzień Dziecka, w którym braliśmy czynny udział 🙂
Nasze warsztaty z motywem indiańskim, na których można było zrobić indiańską opaskę, pomalować tipi, czy przybrać indiańskie szaty cieszyły się niemałym zainteresowanie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i jeszcze raz gratulujemy Laureatom XXV Konkursu Piosenki Przedszkolaka. Fotogaleria – wystarczy kliknąć 😉

Dzień Dziecka 12 czerwca 2021 r.

Zmiany! Zmiany! Zmiany! Już w sobotę 12 czerwca teren OSIR Skałka w Świętochłowicach zamieni się w największy plac zabaw w okolicy!
🎉👧🎉👦🎉
Nie zabraknie atrakcji dla dzieci w każdym wieku, a i dorośli będą mogli miło spędzić czas z przyjaciółmi z dzieciństwa!
🎉👧🎉👦🎉
Przybywajcie na „Skałkę” od godz. 14.00 do 18.00 i rozgośćcie się w naszej bajce!
🎉👧🎉👦🎉
Codziennie będziemy zdradzać szczegóły kolejnych atrakcji, jakie Miasto Świętochłowice wspólnie z liczną grupą zaprzyjaźnionych organizacji, przygotowało dla Was, by uczcić święto wszystkich dzieci!

Dla nas najważniejszy jest jednak Koncert Laureatów XXV Konkursu Piosenki Przedszkolaka wraz z wręczeniem nagród, który odbędzie się, o godzinie 16:00!
Zaśpiewają dla nas
SÓWKI z Przedszkola miejskiego nr 13 w Świętochłowicach, przygotowanych przez Panią Aleksandrę Trela, a zaśpiewają dla nas piosenkę „ Jesteśmy Żaby”
KASZTANKI z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Świętochłowicach, przygotowanych przez Panią Zuzannę Dobisiak i zaprezentują się w utworze – „Każdy jest inny”
JEŻYKI z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Świętochłowicach, przygotowanych przez Panią Grażynę Reguła – a zaśpiewają dla nas piosenkę „Wiosna w błękitnej sukience”
HAŁABAŁKI z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Świętochłowicach, Hałabałki przygotowały Panie Rachela Stoińska i Dorota Głodek , zaprezentują się w piosence „Niedźwiadki – niejadki

Konkurs Fotograficzny

Konkurs ma na celu promowanie sztuki jaką jest fotografia przez prezentację zdjęcia rodzinnego dodatkowo doskonale wpisuje się w tegoroczne obchody XIV Metropolitarnego Święta Rodziny. Temat fotografii jest dowolny – najważniejsze żeby na zdjęciu znalazła się rodzina, może to być zdjęcie typu wczoraj i dziś, zdjęcie z wakacji, stare zdjęcie etc.
Karty zgłoszeniowe oraz zdjęcie należy przesłać do dnia 20.05.2021 r. Głosowanie rozpocznie się 22 maja w samo południe i zakończy 31 maja również w południe.
Przesłane zdjęcia zostaną udostępnione na naszym profilu Facebook Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, gdzie poprzez ilość polubień pod zdjęciem zostanie wyłoniony zwycięzca. Nagrodą w konkursie jest voucher rodzinny na 3 wewnętrzne wydarzenia organizowane przez CKŚ teatry, koncerty etc. ( przed wykorzystaniem vouchera prosimy o kontakt, voucher nie obejmuje imprez zewnętrznych tj. kabarety, karczmy etc.). Szczegółowe informacje podane są w regulaminie konkursu ( kliknij w obrazek 🙂 )

Konkurs Wielkanocny ONLINE – zapraszamy do odbioru nagród

Na najciekawszy i oryginalny koszyczek Wielkanocny
Konkurs ma na celu prezentację swojej wizji Koszyczka Wielkanocnego.
Forma jak i technika jest dowolna ( może to być zdjęcie koszyczka, skan rysunku przedstawiającego koszyczek etc.)
· Udział w konkursie jest nieograniczony wiekiem
· Uczestnik ma prawo do przesłania jednego zdjęcia (ewentualnie kolarzu tego samego obiektu) Koszyczka Wielkanocnego
· Zdjęcie oraz wypełnione karty zgłoszeniowe jak i formularz RODO należy przesłać na adres e-mail: konkurs@cks.org.pl (w temacie należy dopisać „koszyk – imię i nazwisko”)
· Karty zgłoszeniowe oraz formularze RODO są dostępne do pobrania tutaj ( kliknij w plakat )
· Karty zgłoszeniowe oraz zdjęcie należy przesłać do dnia 26.03.2021 r
· Głosowanie rozpocznie się 29 marca w samo południe i zakończy 2 kwietnia również w południe.
· Przesłane zdjęcia zostaną udostępnione na stronie Facebook’owej Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, gdzie poprzez ilość polubień pod zdjęciem zostanie wyłoniony zwycięzca.