O nas…

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zostało powołane 1 stycznia 2004 r. decyzją Rady Miejskiej w Świętochłowicach do organizowania i koordynowania wydarzeń kulturalnych w mieście. Czerpiąc z doświadczeń i zaplecza technicznego Domów Kultury „Zgoda” i „Lipiny – Grota” – na bazie których utworzono Centrum. Instytucja wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności. W 2015 roku pod skrzydła CKŚ oddano obiekt Wieże KWK Polska, który nie tylko szybko stał jednym z obiektów Szlaku Zabytków Techniki, ale przede wszystkim ważnym punktem kulturalnym miasta i regionu.

Dyrektorem CKŚ jest Justyna Kramorz.