Koncert Laureatów XXVIII konkursu Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2023

Fotorelacja z Koncertu Laureatów XXVIII Konkursu Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2023 👆
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Lista startowa Koncertu Finalistów XXVIII Konkursu Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2023
1 – wyróżnienie
Julia Lewandowska
2 – wyróżnienie
Alicja Gwoździewicz
3 – wyróżnienie
Eryka Bratus
4 – III miejsce do 10 lat
Marta Mańczyk
5 – II miejsce do 10 lat
Hanna Kurowska
6 – II miejsce do 10 lat
Emilia Harnasz
7 – I miejsce do 10 lat
Karolina Musialik
8 – Wyróżnienie specjalne
Grupa MDK Świony
9 – wyróżnienie
Ania Laskowska
10 -wyróżnienie
Julia Donek
11 – III miejsce 11-15 lat
Maja Germel
12 – III miejsce 11-15 lat
Zuzanna Podolak
13 -II miejsce 11-15 lat
Kamil Skrzyniarz
14 – II miejsce 11-15 lat
Julia Jończyk
15 -I miejsce 11-15 lat
Filip Robak
16 – Wyróżnienie specjalne
The Wool
17 – wyróżnienie
Aleksandra Jedyńska
18 -III miejsce pow.16 lat
Karina Skwarczyńska
19 -II miejsce pow.16 lat
Julia Wojnarowska
20 – I miejsce pow.16 lat
Natalia Siekierka
21 – Wyróżnienie specjalne
Zespól NELJA
Bardzo prosimy, aby zgłosić swoją obecność w dniu koncertu jak również dokonać wszelkich formalności dotyczących odbioru nagrody.

Eliminacje XXVII Konkursu Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2023

W sobotę 17 grudnia 2022 r odbyły się eliminacje XXVIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Koncert Laureatów odbędzie się 6 stycznia po wieczornej mszy świętej w kościele św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy na koncert finałowy połączony z orszakiem Trzech Króli.

XXVII Konkurs Kolęd i Pastorałek – decyzja Jury

XXVIII Konkurs Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2023 – Lista startowa

👆 Lista startowa
Drodzy uczestnicy w tym roku jest nam niezmiernie miło że wpłynęło, aż tak wiele zgłoszeń i zaczynamy wracać do normy sprzed pandemii. Aby uniknąć stresu i nieporozumień bardzo prosimy zapoznanie się z listą startową. Jako ostatni w rubryce podany jest czas występu, można orientacyjnie przeliczyć sobie czas przybycia. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy wszyscy uczestnicy dotrą i wystąpią dlatego czas jest tylko orientacyjny. Przybywając na miejsce bardzo prosimy, o zachowanie ciszy, aby nie przeszkadzać występującym. Wejście na scenę odbywać się będzie przez boczną salę ( tak jak w zeszłym roku) w razie pytań i wątpliwości wskażemy, gdzie należy się udać. Konferansjer zapowie każdego z uczestników, a także osobę, która następna kolejności się przygotowuje, należy się wtedy udać do realizatorów dźwięku. Na nośniku (PENDRIVE) powinny się znajdować tylko opisane pliki w odpowiedniej kolejności. Jeżeli kilku uczestników reprezentuje tę samą jednostkę, prosimy, aby każdy z nich posiadał osobny nośnik z opisanymi plikami w odpowiedniej kolejności. Nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian na liście startowej, gdyż powoduje to chaos i zamieszanie, a przy takiej ilości uczestników jest nam to niepotrzebne 🙂 W razie pytań ☎📞515 182 275.

XXVIII Konkurs Kolęd i Pastorałek – Świętochłowice 2023

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

CEL KONKURSU
• Kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania.
• Propagowanie twórczości nawiązującej do tematyki sakralnej.
• Konfrontacje poziomu artystycznego, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy między uczestnikami.

TERMIN I MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ
17 grudnia 2022 r. godz. 9.00 w Centrum Kultury Śląskiej – ul. Krauzego 1 Świętochłowice – Zgoda
O koncercie Laureatów powiadomimy w późniejszym terminie.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
• Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, duety, zespoły muzyczno- wokalne, rodziny muzykujące (co najmniej 3 osoby) w kategoriach:
 DO 10 LAT,
 11 – 15 LAT
 POWYŻEJ 16 LAT,
• przygotowanie programu składającego się z dowolnie wybranych ( maksymalnie 2) kolęd lub pastorałek ( nie świątecznych piosenek)
• czas wykonania wynosi maksymalnie 7 minut.
• Jury może poprosić uczestnika, o zaprezentowanie innego utworu jeżeli utwór nie będzie spełniał wymaganych kryteriów.
• w razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo skrócenia czasu prezentacji
• na nośniku dla realizatora dźwięku powinien znajdować się jeden opisany plik, folder
• Termin nadsyłania kart zgłoszenia upływa z dniem 11.12. 2022 r.
Wpisowe w wysokości 20 zł – należy przesłać przelewem do dnia 11 grudnia 2022 r.
PKO BP SA 93 1020 2313 0000 3102 0574 4448 z dopiskiem : „ konkurs kolęd”- imię i nazwisko uczestnika

Faktury dla osób fizycznych będą wystawiane tylko po zgłoszeniu takiej chęci, na dane osoby wpłacającej.
Pozostałe zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

JURY/NAGRODY:
• Organizator powołuje Jury składające się z profesjonalistów z dziedziny muzyki, zwracając uwagę na umiejętności wokalne wykonawców, dykcję, oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Po dokonaniu oceny Jury przyzna nagrody
• Uczestnicy biorąc udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
• Laureaci konkursu wystąpią podczas Koncertu Laureatów.
• Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.
• Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeni(zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
• Werdykt Jury będzie ogłoszony najpóźniej dzień po zakończeniu przesłuchań i umieszczony na stronie Organizatora www.cks.org.pl
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminowych.
• Nie odebrane nagrody / wyróżnienia na koncercie galowym przechodzą do puli w kolejnej edycji festiwalu. Organizator nie przesyła dyplomów i nagród.

BIURO ORGANIZACYJNE:
Centrum Kultury Śląskiej, 41-605 Świętochłowice, ul. Krauzego 1; 41-603 Świętochłowice tel. 32 345 21 60; 515 182 275, e-mail: konkurs@cks.org.pl ( z dopiskiem “konkurs kolęd”).

karta zgłoszeń 👆

IV Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Jury w składzie :
przewodniczący jury – Magdalena Nowacka – Kolano
członek jury – Zbigniew Nowak
członek jury – Monika Majlinger
w dniu 24.10. 2022 dokonało następującego wyboru ☝

Wręczenie nagród odbyło się 26.10. 2022 r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury Śląskiej ; ul. Krauzego 1. ; Świętochłowice

FOTO 👆

XXIV Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

Karta zgłoszeń i regulamin 👆 (kliknij w obrazek)

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej.

CEL PRZEGLĄDU
▪ Celem przeglądu jest promowanie twórczości amatorskiej poprzez zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
▪ Wymiana doświadczeń artystycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W przeglądzie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie zajmujące się twórczością nieprofesjonalną.
2. W każdej z kategorii (malarstwo, grafika, rzeźba) można dostarczyć nie więcej niż po 2 prace.
3. Praca nie może być starsza niż 3 lata. Ponadto nie dopuszcza się przyjmowania prac, które wcześniej były nagradzane na innych konkursach.
4. Należy dostarczyć prace o wymiarach: min. 40×50, maks. 100×70. Prace nie spełniające tych kryteriów będą odrzucane.
5. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
6. Prace muszą być gotowe do zawieszenia i wyeksponowania.
7. Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie.
8. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy.
9. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
10. Prace powinny być starannie opakowane i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych! (do pobrania na stronie Centrum Kultury Śląskiej) na adres: Wieże KWK Polska ul. Wojska Polskiego 16c 41-600 Świętochłowice, tel. 515-182-272 e-mail: wiezekwk@cks.org.pl
11. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki jak i podczas montażu wystawy organizator nie bierze odpowiedzialności.
12. Na wystawie konkursowej eksponowane będą prace zakwalifikowane przez jury i nagrodzone.
13. Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac nie spełniających ogólnie przyjętych norm estetycznych.
14. Jury konkursu składać się będzie z profesjonalnych twórców sztuki i przedstawicieli organizatora konkursu.
15. W każdej z technik (malarstwo, grafika, rzeźba) przyznawane są nagrody. Organizator ma jednak możliwość nie przyznawania nagród w danej kategorii w przypadku prac o niskiej wartości artystycznej.
16. Nagrodzony artysta będzie mógł zorganizować indywidualną wystawę na terenie Wież KWK Polska.
17. Nagrody nieodebrane w terminie 2 tygodni przekazane zostaną na warsztaty plastyczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
19. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.
TERMINY
• Termin dostarczenia prac 29.11.2022 r.- 03.12.2022 r. od wt-pt 8.00-15.30, sob. 9.00-16.30 na adres Wieże KWK Polska ul. Wojska Polskiego 16 c, Świętochłowice. Prace po tym terminie nie będą przyjmowane!
• Wyniki zostaną ogłoszone na profilu FB Wież KWK Polska oraz na stronie www.cks.org.pl do 9.12.2022 r.
• Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w obiekcie Wieże KWK Polska w Świętochłowicach.
• Wystawa będzie wyeksponowana w obiekcie do 4 stycznia 2023 r.
• Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 1 tygodnia.

IV Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

IV  Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN

 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.

Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)

WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria – do 12 lat

kategoria – 12 – 15 lat

kategoria – 16 – 19 lat

NA PRZEGLĄD NALEŻY NADESŁAĆ 1 PRACE.
PRACA NIE MOŻE WCZEŚNIEJ BRAĆ UDZIAŁU W INNYCH KONKURSACH.
PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.)
MINIMALNY FORMAT PRAC TO A3 ( 297 X 420 MM )
Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
PRACA POWINNA BYĆ STARANNIE I CZYTELNIE OPISANA NA ODWROCIE
Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem przekazania (do pobrania ze strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej) na adres:

  Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Krauzego 1

41-608 Świętochłowice

e-mail: konkurs@cks.org.pl

    515 182 275
  
TERMINY

Termin nadsyłania prac 10.10.2022 – 15.10.2022 r.

Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.10.2022 r.

Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 26.10.2022 r. Godz. 17:00

 
Wystawę będzie można oglądać do 10.11.2022 r. w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach; ul. Krauzego 1 ; 41-600 Świętochłowice.

Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizator nie bierze odpowiedzialności.
Na wystawie konkursowej eksponowane będą prace zakwalifikowane przez JURY I NAGRODZONE
Jury zastrzega sobie możliwość odrzucenia prac nie spełniających ogólnie przyjętych norm estetycznych.
Jury konkursu składać się będzie z profesjonalnych twórców sztuki i przedstawicieli organizatora konkursu.
Nagrody nieodebrane w terminie 2 tygodni przekazane zostaną na warsztaty plastyczne Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie w tym do zmiany kategorii wiekowej.

PRAWA  AUTORSKIE

Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza że przysługują mu wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego dzieła.

Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze swoich prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: wprowadzenie do pamięci komputera; nagrywanie na urządzeniach służbowych do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu; wykorzystanie w celach promocji; wykorzystanie na stronach internetowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z Organizatorem.

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick.

Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z dzieła zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz w przypadku publicznego wystawienia w galerii.

Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania dzieła, nie będą także domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy współwykonawcy.

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, prace spełniają postanowienia art. 81 ustawy o Ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z dzieła, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 101, poz 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.

Karta zgłoszeń i regulamin 👆 ( kliknij w obrazek )

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach serdecznie zaprasza Laureatów XXVII Konkursu Piosenki Przedszkolaka na koncert finałowy wraz z rozdaniem nagród, który odbędzie się 1 czerwca, o godzinie 18:00 na scenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach. 

Lista startowa: 

– Amelia Dytrych – Przedszkole miejskie nr 11 – Świętochłowice

– Alicja Gałuszka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

– Maria Pegiou – Przedszkole miejskie nr 82 – Katowice

– Amelia Tomczyk – Studio artystyczne BANDARABANDA – Chorzów

– Sarenki – Przedszkole miejskie nr 8 – Świętochłowice

– Róże św. Elżbiety  Hanna Dziubek, Kinga Nowogórska, Antoni Kostek – Przedszkole niepubliczne zgromadzenia sióstr św. Elżbiety – Ruda Śląska

– Rozśpiewana jedenastka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby występujący wraz z opiekunami kierowali się do namiotu CKŚ ( obok sceny ) na 10-15 minut przed rozpoczęciem występu. Ze względu na to, że laureatów jest siedmioro, a występy są krótkie, bardzo prosimy, o punktualne przybycie.

Przypominamy na nośniku PENDRIVE dla realizatora powinien się znajdować JEDEN OPISANY PLIK. Prosimy, o sprawdzenie nośnika. Pianino elektryczne będzie dostępne.

XXVII KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA – FOTORELACJA