COAST PATROL

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert na Wieży Basztowej! Już 12 listopada, o godzinie 18:00   KRÓTKO O […]

WERNISAŻ – Barbara Kozyra / Jan Czylok

Wernisaż prac Barbara Kozyra/Jan Czylok 9.11.2023 godzina 17:00 Wieże KWK Polska ul. Wojska Polskiego 16d     […]

XXV Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

XXV Regionalny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej
(malarstwo, grafika, rzeźba)

CEL PRZEGLĄDU
Celem przeglądu jest promowanie twórczości amatorskiej poprzez zorganizowanie wystawy pokonkursowej.
Odkrywanie nowych talentów artystycznych.
Wymiana doświadczeń artystycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• W przeglądzie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie zajmujące się twórczością nieprofesjonalną.
• W każdej z kategorii (malarstwo, grafika, rzeźba) można dostarczyć nie więcej niż po 2 prace.
• Praca nie może być starsza niż 3 lata. Ponadto nie dopuszcza się przyjmowania prac, które wcześniej były nagradzane na innych konkursach.
• Należy dostarczyć prace o wymiarach: min. 40×50, maks. 100×70. Prace nie spełniające tych kryteriów będą odrzucane.
• Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
• Prace muszą być gotowe do zawieszenia i wyeksponowania.
• Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie.
• Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy.
• Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.

BEKSIŃSKI WYSTAWA (2) Zdzisław Beksiński – jeden z najsłynniejszych i najbardziej oryginalnych polskich malarzy. Jego prace są […]

Józef Hetman – wernisaż

Urodziłem się 2 sierpnia 1955 r. w Rybniku. Z relacji mamy rysowałem od 5 roku życia. Dużo […]

Arkadiusz Gruchlik – TO I OWO

Jo jest stąd. Pochodza z Mysłowic, a zaczyło się wszystko we szkole kaj żech łaził do Józi […]

Jadwiga Fastnacht

  Autorka pochodzi  z Zawiercia,   lecz od wielu  lat mieszka w Zabrzu.  Z zawodu fizjoterapeutka,  obecnie na  […]

„Gwiaz­dy Tech­ni­ki” i inne wy­jąt­ko­we miej­sca na Szla­ku Za­byt­ków Tech­ni­ki – C&A

Każdego roku wiele polskich rodzin zadaje sobie pytanie, gdzie spędzić urlop lub jak zagospodarować wolny czas z […]

  Już 27 sierpnia, o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy do obiektu Wieże KWK Polska w Świętochłowicach na […]

Potańcówka pod Wieżami

Już w piątek 11 sierpnia, o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy do obiektu Wieże KWK Polska. SzwagierDamian Zespół […]