Ether Jazz Quartet

Ether Jazz Quartet https://www.facebook.com/profile.php?id=61559357458761 Maja Kuzińska – Flet poprzeczny Jakub Stojak – Piano Karol Madziar – Perkusja […]

Smok z Jed­nym Okiem – spektakl dla dzieci

Zapraszamy do zapier­a­jącej dech w pier­si­ach podróży w krainę magii i przy­gody, gdzie odwaga, współpraca i przy­jaźń stają się kluc­zowymi ele­men­tami walki o wol­ność i miłość!

Przed­staw­ie­nie teatralne „Smok z Jed­nym Okiem” to niezwykła opowieść o dziel­nych ryc­erzach, pięknej księżniczce i smoku, którego serce skrywa tajem­nice. Gdy księżniczka Lękomira zostaje schwytana przez smoka, trzej nieustraszeni ryc­erze muszą połączyć siły, pokonać własne lęki i wykazać się spry­tem, by ocalić ukochaną córkę króla.

W tym pełnym emocji spek­taklu odkry­je­cie, że prawdziwa siła tkwi w sol­i­darności i współpracy, a także w umiejęt­ności czer­pa­nia nauki z doświad­czeń innych. Przekona­cie się także, że nie zawsze to, co straszne na pier­wszy rzut oka, musi być złe.

Przy­go­tu­j­cie się na ekscy­tu­jącą, pełną zwrotów akcji podróż, która por­wie Wasze serca i rozśmieszy do łez! Nasz spek­takl to nie tylko uczta dla Waszych oczu, ale także inter­ak­ty­wna                przy­goda, w której każdy z Was może akty­wnie uczest­niczyć, poma­ga­jąc bohaterom w ich misji.

„Smok z Jed­nym Okiem” to niezwykła przy­goda, na którą zapraszamy już 12 czerwca, o godzinie 17:00

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ( dostępne również w dniu spektaklu )

Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk

Scenografia i kostiumy: Maria Maj

Muzyka i dźwięk: Michał Mach

Wys­tępują: Justyna Baran, Tomasz Okar­mus, Janusz Baran

Czas trwa­nia: 60 minut

  Serdecznie zapraszamy na kolejną Potańcówkę dla Seniora Już 7 czerwca zagra dla Was SzwagierDamian Zespół Muzyczny […]

PARANOJA – koncert

Zespół Paranoja powstał w roku 2012 jako Paranoja Hotel , w roku 2020 wraz ze zmianą wokalisty […]

INDUSTRIADA 2024

  INDUSTRIADA 2024 Wieże KWK Polska Świętochłowice W tym roku INDUSTRIADA świętuje 15-lecie i to w Dzień […]

Jacek Dubicki z Zespołem

Już 19 maja, o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy do obiektu Wieże KWK Polska w Świętochłowicach na wyjątkowy […]

MOTOSERCE 2024

Jan Artymowicz urodził się w Nowej Soli na ziemi lubuskiej, ale jego miejscem na ziemi stał się […]

Motoryzacyjny Festyn Rodzinny III

Zapraszamy na kolejną edycję festynu rodzinnego połączonego ze zlotem motoryzacyjnym. Dlaczego festyn i zlot? By każdy znalazł […]

Serdecznie zapraszamy na kolejną Potańcówkę dla Seniora Już 17 maja zagra dla Was SzwagierDamian Zespół Muzyczny, a […]