XXVII Konkurs Piosenki Przedszkolaka 2023

XXVII Konkurs Piosenki Przedszkolaka 2023- regulamin

XXVII Konkurs Piosenki Przedszkolaka 2023 – karta zgłoszeń

 

 

TERMIN – 14.04.2023 r.

CEL KONKURSU

 • Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom publicznej prezentacji, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, wymiana pomysłów i doświadczeń nauczycieli oraz integracja środowisk oświatowo- pedagogicznych

KATEGORIE

 • Występ indywidualny
 • Występ grupowy

UCZESTNICTWO

 • W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym
 • Uczestnik ma prawo do wykonania jednego utworu nie dłuższego niż 4 min
 • Zgłoszenia mogą nadsyłać przedszkola, inne placówki oświatowe publiczne i niepubliczne jak i osoby prywatne ze Świętochłowic oraz miast ościennych
 • wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem przelewu oraz formularzem RODO należy przesłać na adres e-mail:  konkurs@cks.org.pl  (w temacie należy dopisać „piosenka – imię i nazwisko/nazwa zespołu)
 • Karty zgłoszeniowe oraz formularze RODO są dostępne do pobrania na stronie cks.org.
 • Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 03.2023 r.
 • Przesłuchanie odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. od godziny 9:00 Centrum Kultury Śląskiej ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach – Zgoda
 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu jak i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna zawartych w zgłoszeniach (zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • Nie stosując zasady stopniowania miejsc i nagród Jury określi w werdykcie jakimi osiągnięciami wyróżniły się zespoły i soliści.
 • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, obsługę techniczną oraz udostępniają pianino cyfrowe.
 • Uczestnicy wykorzystujący podkład muzyczny zobowiązani są do przekazania realizatorowi dźwięku nośnika danych ( PENDRIVE – PAMIĘĆ USB ) na którym powinien znajdować się JEDEN OPISANY PLIK ( ze względu na postęp technologiczny nie ma możliwości obsługi płyt CD )
 • Organizator decyduje o kolejności występów.
 • Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Organizator zamieści werdykt oraz informację o terminie wręczenia nagród na stronie internetowej cks.org.pl
 • Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do występu podczas Dnia Dziecka organizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak i odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 • Wpisowe w wysokości 20 zł – należy przesłać przelewem do dnia 31.03.2023 r. r.
 • PKO BP SA 93 1020 2313 0000 3102 0574 4448 z dopiskiem : „ piosenka”- imię i nazwisko uczestnika

FAKTURY DLA OSÓB FIZYCZNYCH będą wystawiane tylko po zgłoszeniu takiej chęci, TYLKO NA DANE OSOBY WPŁACAJĄCEJ i zostaną wysłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.