Zapraszamy w imieniu OSiR „Skałka”

Regulamin Biegu Rekreacyjnego – 7,5 km na 75-lecie Miasta Świętochłowice (1)

Regulamin Biegu  Rekreacyjnego

„7,5 km na 75 – lecie Miasta Świętochłowice”

pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

 

 

I ORGANIZATORZY:

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach
 2. Miejski Zarząd Oświaty
 3. Urząd Miejski w Świętochłowicach

 

      WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
 2. Komenda Straży Miejskiej w Świętochłowicach
 3. Stowarzyszenie Rowerowe Świętochłowice
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – Gryfny Patrol

 

II CEL:

 1. Kształtowanie zdrowych, aktywnych i kulturalnych form spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Integracja lokalnej społeczności.
 3. Impreza wchodząca w obchody nadania Świętochłowicom praw miejskich.

 

III TERMIN I MIEJSCE:

Sobota 28 maja 2022 r. godz.10.00 – start przy Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

 

IV ZGŁOSZENIA, ZAPISY.

Zapisy prowadzone będą od dnia 14 maja 2022 roku internetowo pod adresem:

      rekreacja@osir-skalka.pl

(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika biegu)

oraz w dniu imprezy 28 maja 2022 roku od godz. 9.00 – 9.45 przy linii startu do biegu.

Każda osoba chcąca uczestniczyć w biegu akceptuje regulamin oraz wypełnia stosowne

dokumenty.

 

V TRASA BIEGU :

Ulice miasta Świętochłowice oraz aleje parkowe i drogi wewnętrzne OSiR Skałka.

 

VI UCZESTNICTWO :

 1. Bieg ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji wiekowych.
 2. Osoby biorące udział w biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
 3. Bieg będzie polegał na wspólnym starcie i przebiegnięciu 7,5 km ulicami miasta.
 4. Sugerujemy by osoby, które nie czują się na siłach przebiegnięcia całego dystansu,

jak i uprawiający nordic walking dołączyły do biegaczy finiszujących na terenie

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.

 

VII NAGRODY :

Dla pierwszych 200 osób uczestniczących w biegu przewidziane są medale.

 

VIII POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na odpowiedzialność własną lub rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności (akceptacja regulaminu ).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce w trakcie trwania aktywności podejmowanych przez uczestników akcji.
 4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz danych osobowych w materiałach informujących.

Akcja będzie relacjonowana na stronach internetowych oraz w mediach.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów biegu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).
 2. Odbiorcą danych osobowych będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA”

41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40, tel. 504 436 160.

 1. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż odbiorcą danych osobowych będą Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA” 41-600 Świętochłowice,
 2. Bytomska 40, tel. 504 436 160 oraz, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie

w celach związanych z organizacją imprezy. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawy.

 1. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

 


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.