INDUSTRIADA 2017 PODSUMOWANIE

INDUSTRIADA 2017

Działo się – chyba dla wszystkich największym zaskończeniem był „Blues zza krat”

INDUSTRIADA 2016

Industriada – coroczne święto i główne wydarzenie promujące Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jest to największy jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się co roku w czerwcu na terenie województwa śląskiego w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki, od 2013 r. również w tzw. „obiektach zaprzyjaźnionych”. W trakcie Industriady promuje się kulturę industrialną jako wyróżniający atrybut regionu i atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego. W 2016 r. do Industriady dołączyły Wieże KWK Polska