Konferencja “Postaw na Kalinę” – zachęcamy do udziału

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na konferencję naukową „Postaw na Kalinę. Doświadczenia świętochłowickiego samorządu w remediacji stawu Kalina”.

Wydarzenie odbędzie się 14 marca (czwartek) o godz. 9.30 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Przyjdźcie i posłuchajcie, jaką drogę przeszło miasto, by staw i okolica zyskały swój blask!

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 8:30- 9:30 | Rejestracja gości
 • 9:30-9:40 | Przywitanie gości: Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger oraz I Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, Sławomir Pośpiech
 • 9:40-10:30 | Innowacyjne metody oczyszczania zdegradowanego zbiornika wodnego na przykładzie stawu Kalina w Świętochłowicach – okiem wykonawcy – Emilia Stańkowska, Piotr Surma, REMEA
 • 10:30-11:00 | Przerwa kawowa
 • 11:00-11:20 | Mikrobiologiczna remediacja wód ekstremalnie zanieczyszczonych związkami fenolowymi i węglowodorami aromatycznymi – dr hab. Paweł Kaszycki, prof. URK / mgr inż. Katarzyna Starzec, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • 11:20-11:40 | Podczyszczanie odcieków wypływających spod hałdy zanieczyszczeń antropogenicznych przy stawie Kalina – dr Robert Mazur, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 11:40-12:00 | Prowadzenie kontraktu przez jednostkę samorządu terytorialnego Miasta Świętochłowice od wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do rozliczenia zadania – Sławomir Pośpiech, I Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice
 • 12:00-12:20 | Wyzwania stojące przed nadzorem inwestorskim – Marek Kała / Adam Kaczorowski, Invest Complex
 • 12:20–12:40 | Przedstawiciel NFOŚ
 • 12:40–13:00 | Uzgodnienie w drodze decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach warunków przeprowadzenia remediacji dla Stawu Kalina położonego w Świętochłowicach – Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
 • 13:00–14:00 | Przerwa obiadowa
 • 14:00-15:00 | Zwiedzanie stawu Kalina – oprowadzanie przez przedstawicieli – Emilia Stańkowska, Piotr Surma, REMEA

Wydarzenie jest bezpłatne – obowiązują zapisy:


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.