XXVI Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Wyniki konkursu

 

Świętochłowice 5.04.2022 r.

                                                                 

 

                                                Protokół przyznania nagród

                 XXVII Konkurs Piosenki Przedszkolaka  – Świętochłowice 2022

 

Do tegorocznej edycji wpłynęło 19 zgłoszeń, a na scenie  zaprezentowało się 104 uczestników  ze Świętochłowic, Katowic, Rudy Śląskiej i Chorzowa.

Jury w składzie:

Przewodniczący – Michał Jeleń – z Zespołu Long &Junior

Członek – Michał Francus – z zespołu DRACH

Członek – Magdalena Nowacka – Kolano – Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

 

Nie stosując zasady stopniowania miejsc i nagród Jury dokonało następującego wyboru:

 

Wyróżnione zespoły/ duety/trio:

– Sarenki – Przedszkole miejskie nr 8 – Świętochłowice

– Róże św. Elżbiety  Hanna Dziubek, Kinga Nowogórska, Antoni Kostek – Przedszkole niepubliczne zgromadzenia sióstr św. Elżbiety – Ruda Śląska

– Rozśpiewana jedenastka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

 

Wyróżnieni soliści:

– Amelia Dytrych – Przedszkole miejskie nr 11 – Świętochłowice

– Alicja Gałuszka – Przedszkole miejskie nr 11 -Świętochłowice

– Maria Pegiou – Przedszkole miejskie nr 82 – Katowice

– Amelia Tomczyk – Studio artystyczne BANDARABANDA – Chorzów

 

Serdecznie gratulujemy

 

 

 

XXVI Konkurs Piosenki Przedszkolaka 2022- regulamian

XXVI Konkurs Piosenki Przedszkolaka

CEL KONKURSU

 • Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom publicznej prezentacji, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, wymiana pomysłów i doświadczeń nauczycieli oraz integracja środowisk oświatowo- pedagogicznych

KATEGORIE

 • Występ indywidualny
 • Występ grupowy

UCZESTNICTWO

 • W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym
 • Uczestnik ma prawo do wykonania jednego utworu nie dłuższego niż 4 min
 • Zgłoszenia mogą nadsyłać przedszkola, inne placówki oświatowe publiczne i niepubliczne jak i osoby prywatne ze Świętochłowic oraz miast ościennych
 • wypełnione karty zgłoszeniowe jak i formularz RODO należy przesłać na adres  e-mail:  konkurs@cks.org.pl  (w temacie należy dopisać „piosenka – imię i nazwisko/nazwa zespołu)
 • Karty zgłoszeniowe oraz formularze RODO są dostępne do pobrania na stronie cks.org.
 • Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 31.03.2022 r.
 • Przesłuchanie odbędzie się 5 kwietnia od godziny 9:00  Centrum Kultury Śląskiej ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach – Zgoda
 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu jak i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna zawartych w zgłoszeniach (zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • Nie stosując zasady stopniowania miejsc i nagród Jury określi w werdykcie jakimi osiągnięciami wyróżniły się zespoły i soliści.
 • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, obsługę techniczną oraz udostępniają pianino.
 • Uczestnicy wykorzystujący podkład muzyczny zobowiązani są do przekazania realizatorowi dźwięku nośnika danych ( PENDRIVE – PAMIĘĆ USB ) na którym powinien znajdować się JEDEN OPISANY PLIK ( ze względu na postęp technologiczny nie ma możliwości obsługi płyt CD )
 • Organizator decyduje o kolejności występów.
 • Wszystkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Organizator zamieści werdykt oraz informację o terminie wręczenia nagród na stronie internetowej cks.org.pl
 • Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do występu podczas Dnia Dziecka organizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak i odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.