ZMIANA TERMINU III KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

III Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży 2022 karta zgłoszeniowa

III Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży 2022 regulamin

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w Świętochłowicach. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.

Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

  • W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku od 7 do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria –   7 – 12 lat

kategoria – 12 – 15 lat

kategoria – 16 – 19 lat  

  • Na przegląd należy nadesłać 1 prace.
  • Praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach.
  • PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama, podobrazie itp.)
  • Minimalny format prac to A3 ( 297 x 420 mm )
  • Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest utajenie prac podczas obrad jury.
  • Praca powinna być starannie i czytelnie opisana na odwrocie.
  • Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia.

TERMINY

 Termin nadsyłania prac 10.01.2022 – 14.01.2022 r.

Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej do 21.01.2022 r.

Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 28.01.2022 r. Godz. 17:00

 

Wystawę będzie można oglądać w budynku Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ul. Krauzego 1 41-600 Świętochłowice.

Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać do 2 tygodni.

 


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.