V Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

V Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży 2024 – REGULAMIN

V Konkurs Plastyczny 2024 – karta zgłoszenia 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej V edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży .

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkól i placówek oświatowych z wyjątkiem szkól plastycznych. Będą również brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne.
Technika wykonania pracy jest dowolna – malarstwo, pastel i inne techniki barwne ( z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe np. kasza, ryż, plastelina, bibuła, itp.)
WARUNKI UCZESTNICTWA
➢ W przeglądzie mogą brać udział uczniowie w wieku do lat 19 w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria – do 10 lat
kategoria – 11 – 15 lat
kategoria – 16 – 19 lat
➢ NA PRZEGLĄD NALEŻY NADESŁAĆ 1 PRACE.
➢ PRACA NIE MOŻE WCZEŚNIEJ BRAĆ UDZIAŁU W INNYCH KONKURSACH.
➢ PRACE MUSZĄ BYĆ GOTOWE DO ZAWIESZENIA I WYEKSPONOWANIA (antyrama pleksi, rama,
podobrazie itp.)
➢ MINIMALNY FORMAT PRAC TO A3 ( 297 X 420 MM )
➢ Niespełnienie wcześniejszych warunków powoduje odrzucenie pracy. Obowiązkiem organizatorów jest
utajenie prac podczas obrad jury.
➢ PRACA POWINNA BYĆ STARANNIE I CZYTELNIE OPISANA NA ODWROCIE
➢ Prace powinny być starannie opakowane ( nie rolowane ) i nadesłane lub dostarczone osobiście razem z
czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia i formularzem przekazania (do pobrania ze strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej) na adres: Wieże KWK Polska w Świętochłowicach
Ul. Wojska Polskiego 16D 41-600 Świętochłowice
TERMINY
Termin nadsyłania prac 22.01-26.01.2024 r.
Powiadomienie o wynikach obrad Jury ukażą się na stronie Centrum Kultury Śląskiej.
Otwarcie wystawy wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 1.02.2024 r. Godz. 17:00 w obiekcie Wieże KWK Polska w Świętochłowicach.
Wystawę będzie można oglądać od 1.02 – 13.02.2024 r.; w obiekcie Wieże KWK Polska w Świętochłowicach


Komentarze są wyłączone dla tego wpisu.